Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
1. Mục đích và phạm vi thu thập
Ban Quản Trị thu thập các thông tin bao gồm:
- Thông Tin từ Khách Hàng cung cấp tại các mục đăng ký tài khoản, nhằm hỗ trợ tạo tài khoản, quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có). Các thông tin thu thập là các thông tin mang tính chất nhận dạng, bao gồm: thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân/ tổ chức bao gồm: tên, tuổi, địa chỉ.
- Những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website https://www.oddlogistics.com/. Ngoài ra, Ban Quản Trị sẽ thu thập các thông tin mà Khách Hàng đã sử dụng mỗi khi truy cập vào Website https://www.oddlogistics.com/, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian.
Ban Quản Trị thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin đã thu thập với mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách Hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng Thông Tin Cá Nhân đã thu thập
Thông Tin Cá Nhân mà Ban Quản Trị thu thập sẽ được sử dụng và cung cấp trong các trường hợp sau:
- Cung cấp dịch vụ đến các Thành viên;
- Hỗ trợ về các dịch vụ của Website https://www.oddlogistics.com/;
- Gửi thông báo về các chính sách, quy định và thông tin mới nhất trên Website https://www.oddlogistics.com/ bao gồm: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh báo;
- Liên quan đến thanh toán;
- Hỗ trợ, tư vấn và giải quyết khiếu nại (nếu có);
- Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của Website https://www.oddlogistics.com/ trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Khách Hàng khác trên Website (nếu có);
- Trong một số trường hợp, Ban Quản Trị có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Khách Hàng được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Khách Hàng vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án của Ban Quản Trị.

3. Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân
Các Thông Tin Cá Nhân sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ Website https://www.oddlogistics.com/ trong suốt thời gian Khách Hàng tham gia hoạt động trên Website https://www.oddlogistics.com/ hoặc cho đến thời điểm Khách Hàng yêu cầu Ban Quản Trị xóa thông tin hoặc hủy sử dụng tài khoản trên Website https://www.oddlogistics.com/.

4. Những Bên thứ ba được tiếp cận với Thông Tin Cá Nhân
Khách Hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân dưới đây có quyền được tiếp cận và thu thập các Thông Tin Cá Nhân của mình, bao gồm:
- Công ty Cổ phần Orderdi;
- Bên thứ ba có tích hợp cung cấp dịch vụ trên Website https://www.oddlogistics.com/ (nếu có), như: bên cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có văn bản yêu cầu theo quy định tại Đề án hoạt động và quy định pháp luật;
- Bên nghiên cứu thị trường do Ban Quản Trị thuê hoặc hợp tác (nếu có);
- Cố vấn tài chính, pháp lý và kiểm toán của Ban Quản Trị;
- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách Hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý
CÔNG TY CỔ PHẦN ORDERDI
Địa chỉ: Tầng 2, 29T1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 089 689 5500 Email: orderdi88@gmail.com

6. Phương thức và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình
Khách Hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình trên Website https://www.oddlogistics.com/ hoặc liên lạc với Ban Quản Trị theo email orderdi88@gmail.com. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký/xác thực thông tin tài khoản trên Website https://www.oddlogistics.com/.

7. Cam kết bảo mật Thông Tin Cá Nhân
- Thông Tin Cá Nhân của thành viên trên Website https://www.oddlogistics.com/ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Website https://www.oddlogistics.com/. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng đó trừ những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cá nhân Khách Hàng cho bên thứ ba khi chưa có sự cho phép của Khách Hàng.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Website https://www.oddlogistics.com/ có trách nhiệm báo cáo sự việc với Cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và thông báo lại sự việc cho phía Khách Hàng được biết.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách Hàng bao gồm: thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại trung tâm an toàn cấp 1 của Website https://www.oddlogistics.com/.
- Ban Quản Trị yêu cầu các cá nhân khi đăng ký sử dụng dịch vụ, phải cung cấp đầy đủ Thông Tin Cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin trên. Ban Quản Trị không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của Khách Hàng đó nếu xét thấy thông tin Khách Hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến Thông Tin Cá Nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Đề án này
Khách Hàng tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước Ban Quản Trị, bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Thông Tin Cá Nhân và các thông tin đã đăng tải trên Website https://www.oddlogistics.com/. Ban Quản Trị không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến các thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp và đăng tải trên Website https://www.oddlogistics.com/.
Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân được quy định tại Đề án này và theo quy định của pháp luật, mọi hình thức thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng đều là hành vi vi phạm.
Ban Quản Trị tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi Thông Tin Cá Nhân theo quy trình như sau:
Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về vụ việc liên quan tới Thông Tin Cá Nhân của mình với Ban Quản Trị bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Website https://www.oddlogistics.com/, số điện thoại 089 689 5500 hoặc email: orderdi88@gmail.com (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”). Bên Khiếu Nại cần cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung Khiếu Nại theo yêu cầu của Ban Quản Trị và phù hợp với quy định của pháp luật.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm xem xét và giải quyết vụ việc.
Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Ban Quản Trị sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.
Bước 4: Nếu Người Khiếu Nại đồng ý với biện pháp giải quyết của Ban Quản Trị, hai Bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Người Khiếu Nại không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Ban Quản Trị, hai Bên tiếp tục thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp với hai Bên.
Bước 5: Nếu hai Bên không thể hòa giải và thương lượng được trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày phát sinh khiếu nại thì Người Khiếu Nại có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại TP. Hà Nội để giải quyết.

9. Thừa nhận và chấp nhận
Bằng hành động sử dụng (các) dịch vụ trên Website https://www.oddlogistics.com/, Khách Hàng đồng ý rằng: Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý để Ban Quản Trị thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của mình như được quy định tại mục này.
Ban Quản Trị có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên Website https://www.oddlogistics.com/. Các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 5 (năm) kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên Website https://www.oddlogistics.com/. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Website https://www.oddlogistics.com/ sau khi Ban Quản Trị đăng tải công khai nội dung sửa đổi/bổ sung, đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.