Chính sách bảo hiểm hàng hóa
1. Định nghĩa
Là hình thức bảo hiểm cho các rủi ro phát sinh không mong muốn gây mất mát/thất lạc hàng hoá trong quá trình vận chuyển (từ khi đơn hàng nhận thành công tại Kho Trung Quốc của ORDERDI LOGISTICS).
ORDERDI LOGISTICS cam kết bồi thường 100% giá trị tiền hàng kê khai nếu xảy ra các rủi ro mất mát/thất lạc khi Khách hàng lựa chọn thêm dịch vụ bảo hiểm cho đơn hàng.

2. Phí bảo hiểm
ORDERDI LOGISTICS thu phí 3% trên tổng giá trị hàng hoá được kê khai trong đơn hàng.
Ví dụ: Đơn hàng có 02 sản phẩm trị giá 500.000đ => Phí bảo hiểm 1.000.000đ x 3% = 30.000đ

3. Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ
- Để đăng ký sử dụng dịch vụ Bảo hiểm cho hàng hoá, Quý khách có thể lựa chọn dịch vụ "Bảo hiểm hàng hóa" ngay khi tạo đơn ký gửi hoặc comment trên đơn trước khi hàng hoá được vận chuyển để ORDERDI LOGISTICS kịp thời chọn dịch vụ cho Quý khách.
* Lưu ý:
- Đối với các mặt hàng có giá trị cao, Quý khách có thể cân nhắc lựa chọn thêm dịch vụ bảo hiểm cho hàng hoá để tránh những rủi ro phát sinh liên quan đến mất hàng, thất lạc hàng.
- Chính sách bồi thường chỉ áp dụng trong các trường hợp mất hàng, thất lạc hàng (không áp dụng với các trường hợp hàng móp méo, vỡ hỏng).
- ORDERDI LOGISTICS không chịu trách nhiệm với các trường hợp Khách hàng kê khai thông tin không đúng, NHÀ CUNG CẤP phát hàng thiếu.
- Chính sách bồi thường không áp dụng đối với mặt hàng nhái thương hiệu, hoặc mặt hàng nằm trong danh mục thương hiệu cấm nhập.
- Khách hàng cần cập nhật đầy đủ thông tin các chính sách, quy định và biểu phí ORDERDI LOGISTICS trước khi tạo đơn hàng. Mọi vấn đề xử lý khiếu nại dịch vụ chúng tôi sẽ thực hiện theo chính sách quy định đã cam kết.