Quy chế hoạt động
I. Nguyên tắc chung và Quy định chung

Nguyên tắc chung
✓ Website https://oddlogistics.com/ thuộc quyền sở hữu và điều hành của Công ty Cổ phần ORDERDI (Dưới đây được gọi là “Ban Quản Trị”), là website giúp bạn quản lý hàng hoá, vận chuyển từ Trung Quốc tới Nhật Bản nhanh nhất với giá tốt nhất.
✓ Website https://oddlogistics.com/ sẽ cung cấp hình ảnh, trọng lượng, mã vận chuyển trong nước, mã vận chuyển quốc tế. Khách Hàng hoàn toàn được yên tâm về các thông tin của gói hàng là chính xác.
✓ Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của Quy chế hoạt động này, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật liên quan tới trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia Website https://oddlogistics.com/.
✓ Ban Quản Trị giữ quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế hoạt động này theo từng thời điểm, theo tình hình cung cấp dịch vụ trên Website https://oddlogistics.com/ và theo quy định của pháp luật của nước sở tại.

Quy định chung
Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ như dưới đây sẽ được định nghĩa như sau:
- Website https://oddlogistics.com/: Là website cung cấp nền tảng online giúp bạn quản lý, vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc tới Nhật Bản nhanh nhất với giá tốt nhất.
- Khách Hàng: Là (các) cá nhân/tổ chức có nhu cầu quản lý hàng hoá, sử dụng dịch vụ vận chuyển trên Website https://oddlogistics.com/.
- Thông Tin Cá Nhân bao gồm thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân/ tổ chức bao gồm: tên, tuổi, địa chỉ.

II. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho Khách Hàng
Bước 1: Đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản trên Website https://oddlogistics.com/

Hình ảnh trang đăng ký tài khoản
Bước 2: Khách Hàng sử dụng tài khoản đã đăng ký thành công để đăng nhập vào Website https://oddlogistics.com/.

Hình ảnh trang đăng nhập
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, và đăng nhập, Khách hàng vui lòng đọc và nắm rõ:
#1: Biểu phí
#2: Chính sách vận chuyển
#3: Chính sách hàng hoá
#4: Chính sách khiếu nại
#5: Chính sách bảo hiểm
#6:Chính sách bảo mật.
Bước 3: Cài đặt địa chỉ nhận hàng theo mẫu và các thông tin được hệ thống cung cấp đối với quốc gia tương ứng.
Mã số khách hàng của quý khách là: ODD…

Hình ảnh trang thông tin địa chỉ kho hàng quốc tế
Bước 4: Đọc và nắm rõ cách thức hoạt động trên Website https://oddlogistics.com/.

Hình ảnh Cách thức hoạt động
Bước 5: Sau khi mua hàng và chọn gửi tới địa chỉ kho hàng đã cài đặt theo hướng dẫn tại Bước 3, quý khách sẽ tiến hành “Bắt đầu tạo đơn”

Hình ảnh trang chủ, “Bắt đầu tạo đơn”

Hình ảnh trang Tạo đơn hàng mới sau khi “Bắt đầu tạo đơn”
Quý khách có thể thêm nhiều mã Track number cùng lúc, và hệ thống sẽ giúp bạn quản lý và nhận được thông báo khi đơn hàng Về Kho Nước Ngoài. Khách hàng có thể theo dõi một cách trực quan và sinh động hàng hoá của chính mình.

Hình ảnh ví dụ Tạo đơn hàng mới

Hình ảnh thông báo sau khi tạo đơn

Hình ảnh hiển thị của các đơn hàng sau khi tạo

2. Quy trình hoạt động sau tạo đơn
Các hướng dẫn và cách hoạt động của hệ thống sau khi Khách Hàng tạo đơn hàng.

Hình ảnh trang thông tin của đơn hàng
Bước 1: Quý khách sẽ nhận được các cập nhập (về khối lượng, hình ảnh, mã vận quốc tế,..) và thông báo từ hệ thống khi hàng hoá tới kho hàng.

Hình ảnh sau khi đơn hàng được cập nhập thông tin

Hình ảnh trạng thái hàng hoá sau khi về kho
Bước 2: Quý khách tiến hành yêu cầu đóng gói các đơn hàng mong muốn

Hình ảnh yêu cầu đóng gói hàng hóa
Khách Hàng sẽ nhận biết được cước phí, tổng số kg của hàng hoá.
Lưu ý:
<> Nếu số dư tài khoản nhỏ hơn cước phí vận chuyển, Khách Hàng vui lòng nạp tiền và tiến hành yêu cầu giao hàng lại.
<> Cước phí vận chuyển là cước phí dự kiến sát nhất với cước phí chính xác quý khách phải trả, sau khi đóng gói, hệ thống sẽ tính toán số tiền chính xác và hoàn lại số tiền vào số dư của Khách Hàng

Hình ảnh yêu cầu đóng gói hàng hóa
(trường hợp số dư không đủ)

Hình ảnh yêu cầu đóng gói hàng hóa
(trường hợp số dư đủ)

Hình ảnh yêu cầu giao hàng thành công
Bước 3: Hệ thống sẽ tiến hành đóng gói và cập nhập thông tin mã vận đơn quốc tế tới Khách Hàng. Trong quá trình đóng gói, giao hàng nếu phát sinh bất kỳ vấn đề liên quan tới hàng hoá, cần xin ý kiến của Khách Hàng, hệ thống sẽ liên lạc trực tiếp thông qua các kênh liên lạc với Khách Hàng (tin nhắn, gọi điện, email) nhằm mục đích tối ưu thời gian và xử lý các vấn đề nhanh nhất có thể cho quý khách.


Hình ảnh trạng thái đang giao hàng
Bước 4: Khách Hàng xác nhận nhận hàng và khiếu nại.
Khách hàng tiến hành xác nhận nhận hàng “đã nhận được hàng”.

Hình ảnh xác nhận “đã nhận được hàng”
Khách hàng tiến hành khiếu nại đơn hàng nếu xảy ra các vấn đề liên quan.

Hình ảnh nội dung khiếu nại
Hệ thống sẽ ghi nhận vấn đề khiếu nại và xử lý cho quý khách trong thời gian làm việc sớm nhất.


Hình ảnh đơn hàng giao thành công

3. Quy trình nạp\rút tiền từ tài khoản oddlogistics.com về tài khoản ngân hàng
Khách Hàng có thể nạp\rút tiền từ tài khoản của mình trên Website https://oddlogistics.com/ về tài khoản ngân hàng theo quy trình sau:
Bước 1: Khách Hàng kiểm tra số dư khả dụng trong tài khoản của mình trên Website https://oddlogistics.com/
Bước 2: Khách Hàng điền số tiền nạp\rút (số tiền rút nằm trong số dư khả dụng) và chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Hình ảnh số dư và lịch sử giao dịch

Hình ảnh trang nạp tiền

Hình ảnh trang rút tiền

III. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH
Ban Quản Trị áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên Website https://oddlogistics.com/ với mục đích hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh và đảm bảo các giao dịch thành công.
Ban Quản Trị yêu cầu Khách Hàng: Khách Hàng phải đảm bảo tính chính xác và trung thực về các thông tin đã cung cấp.
Ban Quản Trị không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước pháp luật, bên thứ ba về những thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp.
Khách Hàng cần kiểm tra và xem xét kỹ sản phẩm hàng hóa trước khi hoàn tất giao dịch.
Khách Hàng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ, hình thức nào để cố ý hoặc vô ý can thiệp vào hệ thống của Website https://oddlogistics.com/ hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của hệ thống.
Mọi hình thức phát tán, truyền bá hoặc cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp, phá hoại, hoặc xâm hại hệ thống của Website https://oddlogistics.com/ đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.
1. Thông tin quan trọng
Khách Hàng đảm bảo giữ bí mật thông tin tài khoản Website https://oddlogistics.com/ của mình (bao gồm việc bảo mật số điện thoại đăng ký, email, thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử). Ban Quản Trị không chịu trách nhiệm đối với trường hợp Khách Hàng để lộ thông tin gây thiệt hại cho Khách Hàng, Ban Quản Trị và/hoặc bên thứ ba khác (nếu có).
2. Cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch
Ban Quản Trị cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của Khách Hàng (trừ các trường hợp buộc phải cung cấp và tiết lộ theo quy định của pháp luật và theo Quy chế hoạt động này).
Trong trường hợp Khách Hàng khiếu nại về vấn đề an toàn thông tin, Ban Quản Trị tiếp nhận khiếu nại và giải quyết theo quy định.

IV. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NH N

1. Mục đích và phạm vi thu thập
Ban Quản Trị thu thập các thông tin bao gồm:
- Thông Tin từ Khách Hàng cung cấp tại các mục đăng ký tài khoản, nhằm hỗ trợ tạo tài khoản, quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có). Các thông tin thu thập là các thông tin mang tính chất nhận dạng, bao gồm: thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân/ tổ chức bao gồm: tên, tuổi, địa chỉ.
- Những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website https://oddlogistics.com/. Ngoài ra, Ban Quản Trị sẽ thu thập các thông tin mà Khách Hàng đã sử dụng mỗi khi truy cập vào Website https://oddlogistics.com/, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian.
- Ban Quản Trị thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin đã thu thập với mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách Hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Hình ảnh trang thông tin tài khoản

Hình ảnh trang thu thập thông tin

2. Phạm vi sử dụng Thông Tin Cá Nhân đã thu thập
Thông Tin Cá Nhân mà Ban Quản Trị thu thập sẽ được sử dụng và cung cấp trong các trường hợp sau:
✓ Cung cấp dịch vụ đến các Thành viên;
✓ Hỗ trợ về các dịch vụ của Website https://oddlogistics.com/;
✓ Gửi thông báo về các chính sách, quy định và thông tin mới nhất trên Website https://oddlogistics.com/ bao gồm: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh báo;
✓ Liên quan đến thanh toán;
✓ Gửi cho Khách Hàng để liên hệ và trao đổi với Khách Hàng và/hoặc ngược lại (nếu cần thiết);
✓ Hỗ trợ, tư vấn và giải quyết khiếu nại với bên thứ ba (nếu có);
✓ Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của Website https://oddlogistics.com/ trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Khách Hàng khác trên Website (nếu có);
✓ Trong một số trường hợp, Ban Quản Trị có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Khách Hàng được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Khách Hàng vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án của Ban Quản Trị.

3. Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân
Các Thông Tin Cá Nhân sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ Website https://oddlogistics.com/ trong suốt thời gian Khách Hàng tham gia hoạt động trên Website https://oddlogistics.com/ hoặc cho đến thời điểm Khách Hàng yêu cầu Ban Quản Trị xóa thông tin hoặc hủy sử dụng tài khoản trên Website https://oddlogistics.com/.

4. Những Bên thứ ba được tiếp cận với Thông Tin Cá Nhân
Tổ chức/cá nhân dưới đây có quyền được tiếp cận và thu thập các Thông Tin Cá Nhân của mình, bao gồm:
✓ Công ty Cổ phần Orderdi
✓ Bên thứ ba có tích hợp cung cấp dịch vụ trên Website https://oddlogistics.com/ (nếu có), như: bên cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
✓ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có văn bản yêu cầu theo quy định tại Đề án hoạt động và quy định pháp luật;
✓ Bên nghiên cứu thị trường do Ban Quản Trị thuê hoặc hợp tác (nếu có);
✓ Cố vấn tài chính, pháp lý và kiểm toán của Ban Quản Trị;
✓ Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách Hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý
CÔNG TY CỔ PHẦN ORDERDI
Địa chỉ: Tầng 2, 29T1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 089 689 5500
Email: orderdi88@gmail.com

6. Phương thức và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình
Khách Hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình trên Website https://oddlogistics.com/ hoặc liên lạc với Ban Quản Trị theo email orderdi88@gmail.com. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký/xác thực thông tin tài khoản trên Website https://oddlogistics.com/.

Hình ảnh trang điều chỉnh/ cập nhật thông tin thành viên

7. Cam kết bảo mật Thông Tin Cá Nhân
- sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cá nhân Khách Hàng cho bên thứ ba khi chưa có sự cho phép của Khách Hàng.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Website https://oddlogistics.com/ có trách nhiệm báo cáo sự việc với Cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và thông báo lại sự việc cho phía Khách Hàng được biết.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách Hàng bao gồm: thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại trung tâm an toàn cấp 1 của Website https://oddlogistics.com/.
- Ban Quản Trị yêu cầu các cá nhân khi đăng ký sử dụng dịch vụ, phải cung cấp đầy đủ Thông Tin Cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin trên. Ban Quản Trị không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của Khách Hàng đó nếu xét thấy thông tin Khách Hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến Thông Tin Cá Nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Quy chế này
Khách Hàng tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước Ban Quản Trị, bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Thông Tin Cá Nhân và các thông tin đã đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/. Ban Quản Trị không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến các thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp và đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/.
Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân được quy định tại Đề án này và theo quy định của pháp luật, mọi hình thức thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Khách Hàng đều là hành vi vi phạm.
Ban Quản Trị tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi Thông Tin Cá Nhân theo quy trình như sau:
Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về vụ việc liên quan tới Thông Tin Cá Nhân của mình với Ban Quản Trị bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Website https://oddlogistics.com/, số điện thoại 089 689 5500 hoặc email: orderdi88@gmail.com (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”). Bên Khiếu Nại cần cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung Khiếu Nại theo yêu cầu của Ban Quản Trị và phù hợp với quy định của pháp luật.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm xem xét và giải quyết vụ việc.
Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Ban Quản Trị sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.
Bước 4: Nếu Người Khiếu Nại đồng ý với biện pháp giải quyết của Ban Quản Trị, hai Bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Người Khiếu Nại không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Ban Quản Trị, hai Bên tiếp tục thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp với hai Bên.
Bước 5: Nếu hai Bên không thể hòa giải và thương lượng được trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày phát sinh khiếu nại thì Người Khiếu Nại có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại TP. Hà Nội để giải quyết.

9. Thừa nhận và chấp nhận
Bằng hành động sử dụng (các) dịch vụ trên Website https://oddlogistics.com/, Khách Hàng đồng ý rằng: Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý để Ban Quản Trị thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của mình như được quy định tại mục này.
Ban Quản Trị có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên Website https://oddlogistics.com/. Các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 5 (năm) kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên Website https://oddlogistics.com/. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Website https://oddlogistics.com/ sau khi Ban Quản Trị đăng tải công khai nội dung sửa đổi/bổ sung, đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.

V.QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

☐ Cơ chế kiểm soát tự động
☑ Cơ chế kiểm soát riêng
☑ Có quy định về đăng thông tin

☐ Cơ chế giám sát khác

1. Quy định về đăng Sản phẩm, hàng hóa
☆ Quy định về tài khoản
● Tên tài khoản: Khách Hàng không được đặt tên tài khoản có một trong những thành phần như dưới đây:
+ Tên tài khoản có thành phần như: Admin orderdi hoặc/và Admin cộng với thành phần tên khác;
+ Tên tài khoản có tên của chính trị gia Việt Nam, quốc kỳ, quốc ca, chữ số, ký tự lạ;
+ Tên tài khoản có tên dễ gây nhầm lẫn, kích động hay tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
● Hình ảnh đại điện: Khách Hàng không được đặt hình ảnh có một trong những hình ảnh như dưới đây:
+ Logo của Website https://oddlogistics.com/;
+ Hình ảnh khiêu dâm, hình ảnh tuyên truyền chính trị, tôn giáo, các hình ảnh không thuộc sở hữu/sử dụng của Khách Hàng hoặc vi phạm bản quyền hoặc các hình ảnh trái với pháp luật, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
● Thông tin liên hệ: Thông tin liên hệ phải đúng với thông tin thực tế của Khách Hàng. Nghiêm cấm việc gắn link vào thông tin liên hệ.
☆ Quy định về tin đăng tải Sản phẩm, hàng hóa
● Quy định về tiêu đề
Tiêu đề phải phù hợp với tên gọi, nội dung của Sản phẩm hàng hóa;
Tiêu đề là tiếng Việt chuẩn, có dấu (đối với các Sản phẩm, hàng hóa tiếng Việt), tối thiểu 20 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt sau: “, / , [, ] , -, _, $, #, &, *, @, !.
Các từ của tiêu đề phải được phân biệt bằng dấu cách, không để chữ bị dính vào nhau.
● Quy định về nội dung mô tả: Nội dung mô tả phải đảm bảo các yếu tố sau:
+ Thông tin được nhập trong phần mô tả chính xác và cụ thể như nội dung thực tế của Sản phẩm, hàng hóa đăng tải;
+ Thể hiện được nội dung chính của Sản phẩm, hàng hóa đăng tải.
● Quy định về ngôn ngữ: Tiêu đề và nội dung mô tả phải đảm bảo các yếu tố sau:
+ Ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Việt;
+ Khi sử dụng Tiếng Việt, không được phép sử dụng các từ viết tắt, ký tự đặc biệt hoặc các từ ngữ khó hiểu và gây hiểu nhầm cho người đọc;
+ Các chữ trong tiêu đề phải được phân biệt bằng dấu cách, không để chữ bị dính vào nhau và có ý nghĩa;
+ Không bị lỗi phông chữ;
+ Không có từ ngữ nhằm kích động, tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
☆ Danh mục Sản phẩm, hàng hóa
Các sản phẩm hàng hóa tìm kiếm trên Website https://oddlogistics.com/ phải là các sản phẩm hàng hóa được phép lưu thông trên thị trường, không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh và phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành
Danh mục các sản phẩm, hàng hóa bị cấm được liệt kê chi tiết như dưới đây và sẽ được cập nhật theo quy định của pháp luật:
- Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
- Các chất ma túy;
- Hóa chất Bảng 1, trừ trường hợp được phép của cơ quan có thẩm quyền cho những mục đích đặc biệt như nghiên cứu, y tế, dược phẩm hoặc bảo vệ; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học; tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia thứ ba
- Hóa chất Bảng 2, trừ trường hợp được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước;
- Hóa chất Bảng 3, trừ trường hợp được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; xuất khẩu hóa chất Bảng 3 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học mà không có giấy chứng nhận sử dụng cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia này;
- Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;
- Các loại pháo;
- Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử);
- Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
- Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
- Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người;
- Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
- Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;
- Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
- Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
- Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường;
- Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
- Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
- Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
- Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amphibole;
- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
- Các hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.
Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm đăng tải theo quy định của Ban Quản Trị
- Hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh;
- Thuốc lá;
- Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;
- Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo;
- Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;
- Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;
- Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực;
- Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

2. Danh sách các nội dung/thông tin cấm đăng trên Website https://oddlogistics.com/
✓ Sản phẩm, hàng hóa có các nội dung vi phạm quy định của pháp luật hoặc vi phạm quy chế hoạt động của Website https://oddlogistics.com/;
✓ Sản phẩm, hàng hóa có nội dung chống phá nhà nước;
✓ Sản phẩm, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban Quản Trị và biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tải Sản phẩm, hàng hóa
này để kiểm soát thông tin được đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/. Ban Quản Trị xây dựng danh sách các từ khóa bị cấm đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/. Những Sản phẩm, hàng hóa chứa những từ khóa trong danh sách từ khóa cấm sẽ được Ban Quản Trị kiểm duyệt, nếu nội dung của Sản phẩm, hàng hóa này vi phạm quy định này, Ban Quản Trị sẽ xóa khỏi hệ thống và thông báo cho Khách Hàng.
Đối với tên tài khoản hoặc/và tiêu đề hoặc/và mô tả không đúng với quy định đăng Sản phẩm, hàng hóa thì Ban Quản Trị ngay lập tức xóa hoặc/và gửi thông báo đến Khách Hàng khi phát hiện hoặc nhận được thông báo từ bên thứ ba.
Trong trường hợp Khách Hàng thực hiện hành vi vi phạm quy định đăng tin tại mục II.3.f.1 Đề án này thì Ban Quản Trị ngay lập tức gửi thông báo yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, nếu không thực hiện theo đúng thông báo của Ban Quản Trị thì Khách Hàng sẽ bị Ban Quản Trị ẩn tài khoản trong vòng 10 (mười) ngày, nếu sau khoảng thời gian ẩn tài khoản mà Khách Hàng vẫn cố tình không chấm dứt hành vi vi phạm thì Ban Quản Trị xóa tài khoản của Khách Hàng vĩnh viễn.

VI. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT
Ban Quản Trị cam kết: Bằng sự cố gắng và nỗ lực tốt nhất của mình đảm bảo hệ thống kỹ thuật của Website https://oddlogistics.com/ sẽ hoạt động ổn định và liên tục. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật, Ban Quản Trị ngay lập tức và bằng sự nỗ lực tối đa áp dụng các biện pháp tối ưu và tốt nhất để đảm bảo quyền lợi cho Khách Hàng.
Khi đăng nhập và hoạt động trên Website https://oddlogistics.com/, Khách Hàng phải thực hiện và tuân thủ theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn. Ban Quản Trị cam kết xử lý hoặc/và phối hợp tích cực với bên thứ ba để xử lý lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền phát sinh trên Website https://oddlogistics.com/ trong thời hạn 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin phản hồi của Khách Hàng và Khách Hàng.
Khi xảy ra lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc lỗi khách quan khác, Khách Hàng liên hệ với Ban Quản Trị qua một trong các hình thức sau: Gọi vào số điện thoại 089 689 5500, hoặc gửi email tới: orderdi88@gmail.com để được hỗ trợ kịp thời nhất.
Ban Quản Trị sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Ban Quản Trị không nhận được thông báo trực tiếp về việc phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm từ Khách Hàng và Khách Hàng.

VII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ

1. Quyền của Ban Quản Trị
- Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực. Trong trường hợp có cơ sở chứng minh Khách Hàng cung cấp thông tin không chính xác, sai lệnh, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam, Nhật Bản thì Ban Quản Trị có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Khách Hàng.
- Sử dụng các biện pháp ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn sự truy cập và sử dụng của Khách Hàng nếu Khách Hàng có bất kỳ hành động gây hại đến Website https://oddlogistics.com/ hoặc vi phạm quy định của Đề án này mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Khách Hàng.
- Có quyền từ chối đăng ký làm Thành viên của những Khách Hàng đã từng bị hủy bỏ tư cách Thành viên trên Website https://oddlogistics.com/.
- Xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định về dịch vụ và hoạt động trên Website https://oddlogistics.com/ theo từng thời điểm.
- Có quyền cung cấp thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp người đó vi phạm quy định đăng tải thông tin, Sản phẩm, hàng hóa trên Website https://oddlogistics.com/ hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
- Giữ bản quyền về tất cả các nội dung, biểu tượng được thể hiện/đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/ theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Ban Quản Trị nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các biểu tượng, nội dung thuộc quyền sở hữu của Ban Quản Trị.
- Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Đề án này.

2. Trách nhiệm của Ban Quản Trị
- Lưu trữ thông tin đăng ký của Khách Hàng mở tài khoản trên Website và thường xuyên cập nhập những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan (nếu có).
- Yêu cầu Khách Hàng trên Website https://oddlogistics.com/ cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ;
- Lưu trữ thông tin đăng ký, đăng nhập của Khách Hàng trên Website https://oddlogistics.com/ và thường xuyên cập nhập những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan (nếu có);
- Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn giao dịch và Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng;
- Phối hợp và hỗ trợ giải quyết khiếu nại với Khách Hàng.
- Loại bỏ khỏi Website https://oddlogistics.com/ những Sản phẩm, hàng hóa vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, Sản phẩm, hàng hóa chứa nội dung cấm đăng tải hoặc Sản phẩm, hàng hóa vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này
- Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn giao dịch và Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng;
- Hỗ trợ và cung cấp các thông tin theo đề xuất của cơ quan nhà nước về các hành vi vi phạm pháp luật của Khách Hàng;
- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm;
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Đề án này.

VIII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

1. Quyền của Khách Hàng
- Toàn quyền sở hữu đối với Sản phẩm, hàng hóa do Khách Hàng mua;
- Đóng góp ý kiến về các chính sách, quy định khi sử dụng dịch vụ, tham gia hoạt động mua bán trên Website https://oddlogistics.com/ với Ban Quản Trị;
- Được quyền khiếu nại trong trường hợp Ban Quản Trị không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã cam kết về cung cấp dịch vụ;
- Được đảm bảo bí mật và an toàn thông tin theo quy định của pháp luật và Đề án này;
- Được Ban Quản Trị hỗ trợ giải quyết khiếu nại và các vấn đề khác liên quan tới dịch vụ trên Website https://oddlogistics.com/;
- Khách Hàng có quyền yêu cầu hỗ trợ từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng tài khoản của mình;
- Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Đề án này.

2. Trách nhiệm của Khách Hàng
- Khách Hàng tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin Sản phẩm, hàng hóa của mình;
- Chịu trách nhiệm về thông tin đã điền tại trang đăng ký tài khoản, bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản đăng nhập trên Website https://oddlogistics.com/.
- Đọc, hiểu và tuân thủ quy định của Đề án hoạt động này, chính sách, thông báo, và các thông tin khác liên quan tới sử dụng dịch vụ đã được đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/;
- Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống để làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Website https://oddlogistics.com/;
- Tuyệt đối không được phát tán, truyền bá hay cổ động cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của Website https://oddlogistics.com/ cũng như hệ thống máy chủ của Website https://oddlogistics.com/;
- Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống cần thông báo ngay cho Ban Quản Trị qua email orderdi88@gmail.com và không được có bất kỳ hành vi nào sử dụng lỗi kỹ thuật để gây thiệt hại hoặc/và sử dụng liệu trái phép cho/trên Website https://oddlogistics.com/;
- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Đề án này.

3. Phân định quyền và trách nhiệm giữa Ban Quản Trị và Khách Hàng
− Ban Quản trị sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website https://oddlogistics.com/ và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự. Tuy nhiên nếu có sự cố xảy ra do lỗi trực tiếp từ Khách Hàng, nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Website https://oddlogistics.com/ không phải chịu trách nhiệm liên đới.
− Ban Quản Trị có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại từ Khách Hàng bằng một trong những hình thức sau: liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Website https://oddlogistics.com/, điện thoại 089 689 5500 hoặc gửi email tới orderdi88@gmail.com. Khiếu nại của Khách Hàng chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi khiếu nại được gửi trong khoảng thời gian quy định của Thời Hiệu Giải Quyết Khiếu Nại.
− Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Ban Quản Trị sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin của khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Ban Quản Trị tiến hành xác minh nội dung khiếu nại và/hoặc đề nghị Khách Hàng cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại và gửi khiếu nại sang cho Khách Hàng.
− Khách Hàng có trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho Khách Hàng trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Ban Quản Trị xác nhận và gửi thông tin khiếu nại cho Khách Hàng. Khách Hàng cần đưa ra ý kiến và biện pháp giải quyết đối với khiếu nại của Khách Hàng.

IX. ĐÓNG GÓP CHO WEBSITE https://oddlogistics.com/
Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị hoặc đề xuất đóng góp cho Ban Quản Trị, Khách Hàng và Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng:
− Đóng góp của Khách Hàng và Khách Hàng không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền.
− Ban Quản Trị không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các đóng góp.
− Ban Quản Trị có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các đóng góp này vì bất cứ mục đích gì.
− Ban Quản Trị có thể có những cách thức tương tự với những đóng góp để xem xét và phát triển.
− Đóng góp của Khách Hàng và ý kiến đóng góp trở thành tài sản của Website https://oddlogistics.com/, nó không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào của Ban Quản Trị đối với Khách Hàng.

X. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG
− Quy chế hoạt động này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/.
− Ban Quản Trị bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế hoạt động này cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung lên Website https://oddlogistics.com/.
− Quy chế điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 5 (năm) được đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/. Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ bằng cách tiếp tục truy cập vào website sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung của Quy chế này được đăng tải, đồng nghĩa với việc Khách Hàng đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.
− Quy chế hoạt động này, thông báo, chính sách và quy định đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/ được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa Khách Hàng, Ban Quản Trị và có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Website https://oddlogistics.com/.

XI. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT
Khách Hàng tham gia hoạt động đăng tải thông tin Sản phẩm, hàng hóa trên Website https://oddlogistics.com/ cam kết tuân thủ tất cả các nội dung của Quy chế hoạt động này.
Mọi thắc mắc của Khách Hàng liên quan đến Quy chế hoạt động này và hoạt động chia sẻ Sản phẩm, hàng hóa trên Website https://oddlogistics.com/, vui lòng liên hệ với Ban Quản Trị theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY CỔ PHẦN ORDERDI
Địa chỉ: Tầng 2, 29T1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 089 689 5500 Email: orderdi88@gmail.com


CÔNG TY CỔ PHẦN ORDERDI
GIÁM ĐỐC

ĐỖ THANH BÌNH